Terug Gemeenteraad

ma 12/04/2021 - 20:00 Digitale zitting

Openbare zitting

Dienst interne organisatie

 • De gemeenteraad keurt de wijziging aan het huishoudelijk regelement voor de gemeenteraad goed.

 • De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 15 juni 2021:

  1. Kennisneming verslagen van Iveka van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020
  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iveka afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2020
  5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
  6. Statutaire benoemingen
  7. Benoeming van een commissaris
  8. Statutaire mededelingen:
   1. Actualisering van het register van de deelnemers
   2. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T 
 • De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op 15 juni 2021:

  1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020
  2. Goedkeuring van de jaarrekening van afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2020
  5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie)
  6. Statutaire benoemingen en mededelingen
   1. Actualiseren van het register van de deelnemers

Technische dienst

Dienst vrije tijd

Dienst grondgebiedszaken

Besloten zitting

Dringende Geneeskundige Hulp