Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Arendonk

Op deze website kan je informatie over de besluitvorming van een aantal politieke organen bekijken:

 • de dagorde, de besluitenlijst, het zittingsverslag en de openbare besluiten van de gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • de besluitenlijst en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen (CBS) en het vast bureau (VB)
 • de besluitenlijst en de openbare besluiten van de burgemeester (BURG)
 • de besluitenlijst van de raad van bestuur van AGB Arendonk (RVB)

Je kan die zaken raadplegen door rechtsbovenaan op ‘Kalender’ te klikken en daarin de zitting aan te klikken die je wil bekijken. Onderaan onder ‘Publicaties’ vind je van elke zitting de besluitenlijst. Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn daar ook de dagorde en het zittingsverslag terug te vinden.

Van alle agendapunten worden de titel en de beknopte samenvatting weergegeven (klik daarvoor op ‘Samenvatting weergeven’). Enkel de openbare besluiten zijn in de raadpleegomgeving beschikbaar met hun volledige inhoud. Die agendapunten zijn aanklikbaar. Door de titel aan te klikken, verschijnt het besluit. De andere agendapunten zijn lichtgrijs weergegeven en zijn niet aanklikbaar.

Je kan op twee manieren iets in de raadpleegomgeving terugvinden.

 1. Via de kalender

  Je weet op welke datum en door welk orgaan een beslissing genomen werd? Klik dan in de kalender op de juiste dag en het juiste orgaan. Je komt dan terecht in de agenda van die vergadering, waar je het agendapunt kan terugvinden.
   
 2. Via de zoekfunctie

   Je weet niet op welke datum een beslissing genomen werd?
 • Dan kan je een zoekterm ingeven in het zoekvenster rechtsboven.
 • Gebruik eventueel een * voor een deel van een woord. Bijvoorbeeld: zoeken op kermis* geeft je de resultaten voor kermis, kermiskoers, kermissen enzovoort.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Verschijnen er te veel resultaten? Door te filteren op orgaan of zittingsdatum kan je je zoekopdracht verfijnen en de resultaten beperken.

Niet gevonden wat je zocht?

Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente, secretariaat@arendonk.be, 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Nog vragen?

Voor hulp of informatie kan je terecht op het secretariaat van de gemeente, secretariaat@arendonk.be, 014 40 90 63.